تقدیر از فخرالدینی و طارمی با اهدای خودرو/ نظر مهدوی‌کیا و نوازی درباره نتیجه دربی