ماجدی: شهرآورد جذابیت گذشته را ندارد/اهدای جوایز طارمی و فخرالدینی