نوبخت: 8.8 میلیارد دلار اعتبار کشور در بانکهای هند محبوس است/ تورم به 14.8 کاهش یافته است