از تسخیر کوه‌های مشرف ورزشگاه توسط تماشاگران تراکتورسازی تا حضور خبرنگار پرتغال