جنتی: فکر می‌کنم رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب راضی بودند