رئیس ستاد انتخابات کشور: تبلیغات زودهنگام کاندیداها پیگیری قضایی می‌شود