بخشنامه تشکل‌ها، برای حمایت از بسیج صادر شد!/ خاطرات آیت‌الله هاشمی سند تاریخی است