می‌خواهیم با پیروزی برابر پرسپولیس لیگ را تمام کنیم