عکاسی نوازی از پرچم 50 متری و کری عجیب بازیکنان پرسپولیس/سلفی طالب لو با عکاسان