اتفاقات جالب در تبریز پس از پر شدن ورزشگاه یادگار امام (ره)+ تصویر