حاضران در تشییع پیکر شهدا در اصفهان نگرانی خود را از روند مذاکرات هسته‌ای اعلام کردند