پرسپولیس صفر – استقلال صفر؛‌ آزادی همچنان تشنه تماشاگر