فرماندار ابرکوه: وظیفه داریم ارتباط مردم و مسوولان را قوی تر کنیم