محمدی‌ گلپایگانی: ازخدا می‌خواهیم‌ طائفه‌ خبیث آل سعود را از صحنه روزگار محو کند