کشته شدن یک فلسطینی به دست نظامیان مصری در منطقه سینا