نظارت‌های غیر متعارف به هیچ عنوان پذیرفته نیست/ به وعده‌های آمریکا نباید اعتماد کرد