بانوی‌ایرانی حریف نماینده ترک‌ها نشد/ وداع زودهنگام خدابنده‌ با جام‌جهانی