تاریخی‌ترین و بیادماندنی‌ترین دربی از دید پیروانی و پاشازاده+فیلم