تاج: استقبال کم تماشاگران از داربی قابل پیش بینی بود/ شاید بلیت‌ها فصل بعد ارزان شود