پیام جواهر طلایی‌پوشان در اینستاگرام/ سوکای از سپاهان می‌رود؟