صدور حکم اعدام شیخ نمر، نشانه درماندگی حکومت آل سعود است