انتقادات صریح قائم مقام نمایشگاه/ بابت موضع منفی رسانه ملی متأسفم