عالی‌پور چهاردهم شد، خدابخشی شانزدهم/پایان‌کار ایران با یک‌طلا و یک‌نقره