امام جمعه کاشمر: مدعیان دموکراسی از حمایت آل سعود در جنایت دست بردارند