پایان کار نمایندگان ایران با کسب یک نشان طلا و یک نقره در جام جهانی تیراندازی معلولین