پیونگ یانگ: آمریکا و کره جنوبی به دنبال براندازی حکومت کره شمالی هستند