مذاکره کنندگان دشمن را دشمن بدانند/ سرنوشت آل سعود محکوم به شکست است