کشتار مردم یمن، فاجعه انسانی است/ دشمنان اسلام به دنبال از بین بردن ارزش های اسلامی هستند