ممانعت از حضور گزارشگر صدا و سیما در جایگاه خبرنگاران/ 30 هزار نفر در آزادی+ فیلم