ممانعت از حضور گزارشگر صدا و سیما در جایگاه خبرنگاران/ ۳۰ هزار نفر در آزادی+ فیلم