گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد بعثت پیامبر اعظم(ص) /مبعث بزرگترین روز بشر که پرچم علم و م