تصادف مرگبار کامیون با پراید/ 2 سرنشین پراید در دم جان باختند