پیروزی قاطعانه شاگردان اکبری بر تیم چند ملیتی/ ایران به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کرد