امام جمعه ملارد: پیامبر(ص) مردم را از جهالت نجات داد