آل سعود سربازان صهیونیست ها در نبرد با اسلام هستند