حضور بیش از ۶۰هزار نفر در ورزشگاه/سردادن سرود قهرمانی تراکتورسازی