رئیس سازمان شیلات: تعرفه‌های ترجیحی صدور محصولات شیلاتی به روسیه 2.5 تا 7.5 درصد شد