آل‌سعود قطعا شکست خواهد خورد/ مسؤولان از استکبار انتظار راستگویی و پایبندی به تعهدات نداشته باشند