رهایی انسانها از جهالت دستاورد مبعث پیامبر اکرم (ص) بود