سرمربی قطر: سرویس‌های بازیکنان ایران اجازه نداد عملکرد خوبی ارائه کنیم