شانزدهمین گردهمایی مدیران برنامه ریزی کلانشهر های کشور خاتمه یافت