تاج: می‌دانستیم از داربی کمتر استقبال می‌شود/ شاید بلیت‌ها فصل بعد ارزان شود