دربی 80 / ورود استقلالی‌ها به آزادی و حضور چند اسب در ورزشگاه