عکس/ وضعیت ورزشگاه یادگار امام، قبل از شروع فینال لیگ