سرخابی ها وارد ورزشگاه آزادی شدند/شعار هواداران دو تیم علیه مجیدی و پروین