امام جمعه انزلی: مسوولان موظف به حفظ اراضی ملی هستند