کاظمی به یک چهارم نهایی راه يافت/جدال سخت با قهرمان جهان