اکبری: باید با فکر و تدبیر بیشتری وارد میدان شویم/قطری‌ها انفرادی خوب بودند، نه تیمی