پیام بعثت پیامبر(ص) صلح و امنیت برای همه بشریت است