امام جمعه سبزوار: شهدا خون پاکشان را برای حفظ انقلاب فدا کردند